Gizlilik Politikası

Giriş

mavisokak.com; tüm ziyaretçilerinin gizliliğini ve güvenliğini ön planda tutmaktadır ve bu kapsamda gerekli tedbirleri almıştır. İşbu gizlilik politikası mezkur gizlilik ve güvenlik önlemleri hakkında tafsilatlı bilgi ihtiva etmektedir. Burada tavzih edilmiş olan bilgiler sitemize giriş yaparak bu gizlilik politikasını kabul ettiğine dair zımnen onay vermiş sayılan tüm ziyaretçiler için geçerli ve bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Ziyaretçi siteye giriş yaparak bu hükümlere riayet edeceğini taahhüt etmiş olmaktadır.

Toplanan Veriler

mavisokak.com; ziyaretçinin erişim sağlamak için kullandığı cihazın donanım kimliğini, işletim sistemi sürümünü, İP adresini, mobil ağ bilgileri ve buna benzer çeşitli verileri görüntüleyebilir. Bahsi geçen verileri, kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla toplayan mavisokak.com, topladığı bu verileri amacına aykırı olarak kullanmaz, 3. Şahıslarla paylaşmaz, ifşa etmez ve satışını gerçekleştirmez.

Toplanan Verilerin Paylaşılması

mavisokak.com; topladığı kişisel verilerin hiçbirini ilgili kullanıcıdan onay almaksızın 3. Taraflara aktarmaz. Ancak mavisokak.com, hukûkî merciler tarafından gerekli görüldüğü takdirde, kendisinden talep edilen kişisel bilgileri, yetkili birimlerle paylaşma hakkına haizdir. Kanunî yükümlülüklerini yerine getirebilmek, toplanan kişisel bilgilerin paylaşılmasını gerekli kılan istisnâî bir durumdur.

3. Taraf Web Siteleri ve Uygulamalara Dair Hükümler

mavisokak.com, harici olarak başka sitelere link verebilir. Fakat bu URL adresleri üzerinden ulaşım sağlanan web sayfalarının içerikleri noktasında herhangi bir garanti sağlamaz. mavisokak.com, dış bağlantı verilen sayfalarla bir ilişiği olmayıp; bu linkler vasıtasıyla ziyaret edilen sitelerin doğuracağı problemler sitemizin sorumluluğunda değildir.

Cookie (Çerez) Kullanımına Dair Hükümlerin Beyanı

mavisokak.com, ziyaretçilerine daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla çerez (cookie) olarak isimlendirilen dosyalardan faydalanmaktadır. Ziyaretçinin kullandığı cihaza yerleştirilen bu küçük boyutlu dosyalar kullanıcının tanınmasına imkan vermekte, kullanıcı tarafından gerçekleştirilen sonraki ziyaretlerin daha verimli ve hızlı olmasına yardımcı olmaktadır. Sitemize hangi web sayfası aracılığıyla ulaşıldığı, sitede bulunan ziyaretçinin yer aldığı coğrafi bölge, ziyaretçinin siteyi kullanırken yaptığı özelleştirmeler söz konusu çerezler ile toplanan verilerdir. Tarayıcı çerezlerinin kullanıcı tarafından engellenmesi mümkün olmakla birlikte, bu uygulama neticesinde sitemizin kullanımı olumsuz yönde etkilenebilir. Çerezlerin engellenmesi web sitemizin bazı işlevlerinin devre dışı kalmasına sebep olabilir. Buna binâen, kullanıcıların çerezlere izin vermeleri sitemizin daha etkin kullanılmasını sağlayacaktır. mavisokak.com, çerezlerle elde etmiş olduğu bilgileri -yukarıda sarih bir şekilde bildirildiği üzere- işbu gizlilik politikasının muhteviyatında yer alan hükümlere aykırı bir amaca yönelik kullanmaz ve dağıtmaz.

Gizlilik Politikasının İktizası

Bu gizlilik politikası, sitemizi kullanan ziyaretçilerin tâbi olduğu hükümleri açıklamaktadır. Sitemizin hizmetlerinden faydalanan her ziyaretçi, burada bildirilen hükümleri okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve bu hükümlere uygun hareket edeceğini beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. mavisokak.com gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutmakta olup; yapılan düzenlemeler yayınlandığı andan itibaren yürürlük kazanacaktır.